Sklep internetowy Sportplus
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin


I. INFORMACJE O FIRMIE


1.1.   Sklep internetowy SPORT PLUS działający pod adresem www.sportplus.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego oraz sprzętu turystycznego.

Właścicielem sklepu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SPORT PLUS Szymon Niepsuj, prowadzące działalność gospodarczą, z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 75a.


Nr REGON: 351402360
NIP 681-145-33-42
Podstawa działania:
Wpis nr 421/98 z dnia 15.09.1998 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.


Adres do korespondencji:
P.U.H. SPORT PLUS
ul. Słowackiego 75a
32-400 Myślenice

E-mail:
sklep@sportplus.pl

Nr telefonu:
12 274 06 00


II. CENY

2.1.   Ceny towarów przedstawionych na stronie internetowej www.sportplus.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1.   Sklep SPORT PLUS umożliwia składanie zamówienia na jeden z następujących sposobów:
- poprzez stronę internetową www.sportplus.pl;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres sklep@sportplus.pl;
- faksem - numer: 12 274 06 57;
- telefonicznie, w godzinach pracy personelu sklepu.

3.2.   Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane przez sklep SPORT PLUS do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.3.   Korzystanie ze sklepu internetowego www.sportplus.pl i składanie zamówień jest możliwe w sytuacji, gdy użytkownik dysponuje następującym wyposażeniem:
- komputer klasy PC, lub urządzenie przenośne wyposażone w system operacyjny i umożliwiające połączenie z internetem;
- szerokopasmowe łącze internetowe; 
- przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript oraz CSS;
- uruchomiona obsługa plików Cookies;
- aktywne konto poczty elektronicznej.


IV. DOSTAWA

4.1.   Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sportplus.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników (kurier, transport firmowy) wybranych w procesie składania oferty zakupu.

4.2.   Na czas otrzymania przesyłki przez klienta składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie i przygotowanie do wysyłki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru.

4.3.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 24 godzin".
Produkty znajdują się w magazynie głównym. Jeśli zamówienie wpłynęło i zostało potwierdzone wraz z płatnością do godziny 11.00 - towar zostanie wysłany w ciągu 24h.

4.4.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 48 godzin".
Jeśli zamówienie wpłynęło i zostało potwierdzone wraz z płatnością po godzinie 11.00 - towar zostanie wysłany w ciągu 48h

4.5.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 2 - 5 dni".
Produkt znajduje się poza magazynem głównym, czas sprowadzenia do magazynu i wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

4.6.   Produkty z adnotacją "Oczekujemy na dostawę".
Spodziewana jest kolejna dostawa towaru. W celu ustalenia czasu dostawy prosimy o kontakt z naszym handlowcem.

4.7.   Produkty z adnotacją "Na zamówienie".
Produkt dostępny na zamówienie. W celu ustalenia czasu realizacji prosimy o kontakt z naszym handlowcem.


4.8.   Produkty z adnotacją "WYPRZEDAŻ - sprawdź dostępność!".
Dostępne są ostatnie sztuki danego towaru. W celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z naszym handlowcem.


4.9.   Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny (według życzenia klienta) z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów - dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków, kontaktując się z personelem sklepu SPORT PLUS

4.10.   Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół niezbędny do uznania reklamacji.


V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1.   Sklep SPORT PLUS udostępnia następujące sposoby płatności:
- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sklepu,
- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2.   Konto bankowe sklepu SPORT PLUS:
35 1240 5051 1111 0000 5230 9083

Bank PEKAO SA SWIFT banku:
PKOPPLPW


VI. ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA
 

6.1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu.

Wzór pisma dostępny jest TUTAJ (w formacie .doc) oraz W TYM MIEJSCU (w formacie .pdf).
 

6.2.   Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Sprzedawca. SPORT PLUS nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep.

6.3.   Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6.4.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (nieprefabrykowana);
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VII. GWARANCJA JAKOŚCI

7.1.   Wszystkie towary oferowane w sklepie SPORT PLUS są fabrycznie nowe, umieszczone w opakowaniach (jeśli dotyczy), w stanie dostarczonym przez producenta.
Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Zwyczajowo okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy , a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

7.2.   Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu (paragon, fakturę VAT) wydany przez sprzedawcę oraz załączyć ten dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez sklep SPORT PLUS.


7.3.   Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
- po upływie okresu gwarancji;
- w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian bądź modyfikacji przez klienta;
- w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

7.4.   Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez SPORT PLUS oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. SPORT PLUS rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do serwisów producenta okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7.5.   Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt sprzedawcy.

7.6.   W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części , SPORT PLUS s twierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji , w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, SPORT PLUS poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez SPORT PLUS kosztów.

7.7.   Wadliwy towar klient powinien dostarczyć sklepowi SPORT PLUS w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta. W przypadku trudności klient może dostarczyć towar w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

7.8.   Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura reklamacji

7.9.  
Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep SPORT PLUS. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez personel sklepu, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

7.10.   Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne. W celu jej identyfikacji wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego i odesłania pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres sklepu SPORT PLUS.

 

Wzór pisma reklamacyjnego dostępny jest TUTAJ (w formacie .doc) oraz W TYM MIEJSCU (w formacie .pdf)
 

7.11.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (kopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, o ile została wydana z towarem (gwarancja producenta).

7.12.   Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, które powinno zapewniać odpowiednią ochronę podczas transportu.


7.13.   Adres pod który należy składać reklamacje:
P.H.U. SPORT PLUS Szymon Niepsuj
ul. Słowackiego 75a
32-400 Myślenice


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 

8.1.   Dokonując rejestracji w sklepie SPORT PLUS, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

8.2.   Firma SPORT PLUS daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wspomniane dane są poufne.

8.3.   W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu Sport Plus, w sposób automatyczny gromadzone są pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika). Ich rolą jest gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez użytkownika. 

8.4.   Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego
www.sportplus.pl.

8.5.   Sklep korzysta również  z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc.
Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią. Gromadzone informacje używane są przez rzeczoną firmę do tworzenia raportów nt ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 

 

Przejdź do strony głównej